HOOGBEGAAFDHEIDSONDERZOEK

IQ-test en meer

Vermoed jij dat je kind hoogbegaafd is of is er een meningsverschil met de school? Of heb je het vermoeden dat je zelf hoogbegaafd bent en wil je hierover duidelijkheid? Dan kan een verslag door een deskundige alle twijfel wegnemen. Meer nog je krijgt er van ons ineens een handleiding bij voor thuis én op school.

In dit verslag, op basis van een uitgebreide testfase, brengen we alle cognitieve capaciteiten in kaart. We testen hierin de:

 • Verbale vaardigheden

 • Analytische vaardigheden

 • Ruimtelijk inzicht

 • Flexibel & Creatief denken

 • Werktempo

 • Geheugencapaciteit

 

Tijdens deze test houden we ook rekening met:

 • Manier van werken

 • Motivatie

 • Doorzettingsvermogen

 • Persoonlijkheidsprofiel HB

 

Na de meting krijg je een grondige uitleg en een krachtig verslag (11 tot 15 pagina's) waarin jij of je kind en zijn capaciteiten worden omschreven, de observaties worden beschreven - maar ook staan daar tips in voor thuis en op school; het hoogbegaafdheidsprofiel wordt toegelicht alsook alle andere kenmerken die wij hebben opgemerkt. 

(Executieve functies, leer- en ontwikkelingsproblemen)

Onze werkwijze

Kinderen & Jongeren

Voor kinderen en jongeren start elke officiële diagnose met een intake/anamnese bij Tania Gevaert - Deskundige in hoogbegaafdheid (ECHA erkend)

 

Wanneer de ouders dat wensen, kan zij aan de school een vragenlijst bezorgen zodat zij hun bevindingen en vragen kunnen meegeven aan haar. Dit wordt dan mee opgenomen in het eindverslag.

De IQ-test en vaardighedentesten worden afgenomen door erkende diagnostici die worden gesuperviseerd door Tania Gevaert.

 

Wij nemen hier onze tijd voor en spreiden deze fase over meerdere momenten om uw kind op zijn gemak te stellen en op die manier ook te kunnen meten wat de échte mogelijkheden en leerbehoeften zijn van uw kind zijn.

 

Na de meting volgt een bespreking van de resultaten en observaties door Tania en de testleider(s).

 

Ter afronding is er de eindbespreking met de ouders door Tania Gevaert. Hierin krijgen jullie een grondige uitleg en een krachtig verslag. Wat staat er in dit verslag: 

 • Omschrijving capaciteiten van je kind

 • Beschrijving van de observaties

 • Tips voor thuis en op school

 • Toelichting hoogbegaafdheidsprofiel

 • Toelichting eventuele andere kenmerken

Na afloop van de bespreking krijg je het verslag mee en kan je hier feedback over geven. Er kunnen nog enkele aanpassingen aan het verslag gebeuren indien gewenst.

Indien nodig zijn onze diagnostici om verder onderzoek te voeren naar bv. ADHD, ASS, dyslexie,...

OPGELET: Wij wijzigen niets aan de metingen, wel kan de bewoording of beschrijving aangepast worden.

Volwassenen

Voor volwassenen die graag meer duidelijkheid willen over hun hoogbegaafdheid kan een begaafdheidsonderzoek gevoerd worden. Dit verloopt een anders dan bij kinderen, meer in gespreksvorm en dynamischer.

 • We gaan samen de dialoog aan met als vertrekpunt het Delphi-model hoogbegaafdheid

 • We doorlopen je levenslijn en bespreken dit aan de hand van de kenmerken en jouw ervaringen. 

 • We nemen een intelligentietest af voor volwassenen. 

 • We bespreken alle observaties, metingen en plaatsen dat in het kader van het hoogbegaafdheidsprofiel. 

 • Je krijgt een uitgebreid verslag met adviezen voor je loopbaan, je leven, ... 

 

Samen met jou wordt stap voor stap bekeken wat de volgende aanpak zal zijn, je krijgt volledige vrijheid en je kan op elk moment afronden.

 

Ga je er helemaal mee door, dan hebben we 6 contactmomenten nodig, ongeveer 9 contacturen. 

Aan het eind van dit onderzoek heb je eindelijk duidelijkheid over je mogelijkheden, je krijgt een diepgaande foto van jezelf en wie je bent in al je facetten. Hierdoor krijg je hogere én betere zelfinschatting en ga je meer kansen creëren voor jezelf in de toekomst. 

Investering

Kinderen & Jongeren

Voor een intelligentiemeting of meting leerpotentieel moet je rekenen op €595, indien je beide wenst dan komt daar een meerprijs bij.

 

Deze prijs werd berekend op basis van aantal werkuren (min. 9) dat wij hiermee bezig zijn. 

Volwassene

Voor een hoogbegaafdheidsonderzoek moet je rekenen op €595, indien je kiest voor de full option. Deze prijs werd berekend op basis van aantal werkuren (min. 9) dat wij hiermee bezig zijn. 

Als volwassene kan je ook kiezen voor een verkort traject van 4 gesprekken, dan betaal je slechts €475.

Terugbetaling

Locaties

De Groeipraktijk

Zandvoordeschorredijkstraat 66

8400 Oostende

SSG-Hasselt

Gouverneur Verwilghensingel 8

3500 Hasselt

Bij de meeste mutualiteiten (niet bij de Onafhankelijke) krijgt u €10/sessie terug. Algemeen genomen worden uw contacten gespreid over 5 momenten,

LET OP: dit kan afwijken, meerdere contacten kunnen mogelijk zijn.

Je kan dus tot €50 terugkrijgen via je mutualiteit.