KMO - PORTEFEUILLE

Wat is de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee jij als kleine of middelgrote onderneming opleidingen kan bekostigen bij geregistreerde dienstverleners van de Vlaamse Overheid, zoals Samen Slimmer Groeien.

Hierdoor geniet jij als gevestigde onderneming of zelfstandige in Vlaanderen van een subsidie van 20 of 30% op het inschrijvingsgeld excl. BTW* (afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf) wanneer je een erkende opleiding volgt bij ons. 

Je kan de KMO-portefeuille aanvragen via de website www.kmo-portefeuille.be.

Ondernemers kunnen met hun vragen terecht op het gratis nummer 1700 of via e-mail op kmo-portefeuille@vlaanderen.be

* Berekening van deelname aan onze studiedagen incl. vroegboekkorting ter illustratie: 

De Vlaamse Overheid betaalt 30% van het basisbedrag, na aftrek BTW. Dus €125 -21% btw is €103,31.

Van deze €103,31 betaalt de KMO-portefeuille €30,99.

U betaalt de BTW, namelijk €21,69 en de resterende 70% van €103,31, namelijk €72,32.

Met KMO-portefeuille betaalt u dus €94,01 voor deelname aan onze studiedag in plaats van €125

Wie komt in aanmerking?

Deze subsidie kan enkel gebruikt worden door KMO’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep. Werkende studenten kunnen hun werkgever voor hen de opleiding laten subsidiëren.

 • De subsidie is ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen

 • De subsidie is ten behoeve van de vestigingen (en bijhorende werknemers) gelegen in het Vlaams Gewest

 • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen uit de privé-sector

 • De subsidie is ten behoeve van ondernemingen met een aanvaardbare hoofdactiviteit. Zo kunnen psychotherapeuten de KMO-portefeuille aanvragen voor de opleiding HSP-deskundige; zij kunnen deze kennis immers aanwenden in hun praktijk. Een bakker zou dit voor deze cursus dus niet kunnen, want er kan geen verband gelegd worden tussen de aard van de opleiding en de aard van de hoofdactiviteit.

 • Jouw onderneming moet geregistreerd zijn in het KBO op het moment dat de opleiding start.

 • Jouw onderneming is met alles in orde volgens de regelgeving in het Vlaamse Gewest, 
  bv. geen achterstallige RSZ-schulden.

Dubbele subsidiëring is niet toegestaan voor dezelfde opleiding. Als een onderneming al een andere subsidie kreeg van de overheid, kan er niet gecumuleerd worden met de KMO-portefeuille. Enkel een tussenkomst in het loon van de cursist mag wel gecombineerd worden met de kmo-portefeuille (bv. betaald educatief verlof).

 

Bij ons kan je wél kortingen cumuleren met de subsidie. Je kan dus wel de vroegboekkorting gebruiken en dan het bedrag mét korting laten subsidiëren.

Hoe maak ik gebruik van de KMO-portefeuille?

Surf naar de website van de kmo-portefeuille, klik op de roze knop ‘Aanvragen’ en meld u aan.

 

Als u voor de eerste keer gebruik wilt maken van de kmo-portefeuille, dan moet u zorgen dat u voor uw onderneming daar de rechten voor krijgt.

 • Bent u als wettelijk vertegenwoordiger gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en wilt u zelf de aanvragen in de kmo-portefeuille beheren? Dan is er geen probleem en kunt u onmiddellijk aanmelden in de kmo-portefeuille.
   

 • Bent u als wettelijk vertegenwoordiger gekend in de KBO maar zal u zelf niet de aanvragen beheren in de kmo-portefeuille? Dan kunt u een werknemer het recht geven om in de kmo-portefeuille aanvragen te beheren.
   

 • Bent u een werknemer en wilt u de aanvragen beheren? Dan moet u aan de hoofdtoegangsbeheerder van de onderneming of aan de wettelijke vertegenwoordiger nadat hij zich in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) als hoofdtoegangsbeheerder heeft aangeduid) vragen om u het recht te geven om aanvragen in de kmo-portefeuille te beheren
   

Een onderneming die geregistreerd is in de KBO maar waarvan de status ‘nog niet actief’ kan nog geen steunaanvraag indienen. Staat de status op actief, dan kunt u een aanvraag indienen, ook voor een opleiding die startte vooraleer de onderneming op actief stond indien de 14 dagen-termijn gerespecteerd werd.

Hoe vraag ik de KMO-portefeuille aan?

Je volgt onderstaande procedure om de subsidie aan te vragen:

 • U kunt pas een aanvraag indienen wanneer de status van uw onderneming in de KBO op ‘actief’ staat.

 • Sluit eerst een overeenkomst of inschrijving af met een geregistreerde dienstverlener voor een opleiding of advies.

 • Dien uw subsidieaanvraag online in. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de startdatum van de prestaties. U moet de dienstverlener niet op de hoogte brengen van de aanvraag, hij wordt via mail verwittigd.

 • De aanvraag wordt automatisch bevestigd. De dienstverlener moet niet langer goedkeuren, hij blijft wel toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille, zo niet kan hij de steunaanvraag alsnog weigeren.

 • Na de aanvraag, krijgt u onmiddellijk de gegevens om uw eigen aandeel in de kosten te storten in uw elektronische kmo-portefeuille (Sodexo).
  Daarvoor hebt u 30 kalenderdagen de tijd.

 • Zodra uw storting ontvangen is, stort de Vlaamse overheid de subsidie in uw portefeuille.

 • Nu kunt u de dienstverlener betalen met uw elektronische kmo-portefeuille. Het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling wordt uitgevoerd. Voor buitenlandse dienstverleners kan dit langer duren

Je kan een projectaanvraag stopzetten als je een foutieve aanvraag hebt ingediend of wanneer de prestatie is geannuleerd.

Krijg ik 20% of 30% subsidie?

Hoeveel steun je krijgt, is afhankelijk van de grootte van je onderneming.

 

De steun is beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat je jaarlijks kunt opnemen.

Je kan vrij kiezen of je dat bedrag inzet voor advies of opleiding of voor een combinatie van beide. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn altijd exclusief btw.

 • Kleine ondernemingen krijgen 30% steun binnen het jaarlijks steunplafond van 10.000 euro.

 • Middelgrote ondernemingen krijgen 20 % steun binnen het jaarlijks steunplafond van 15.000 euro.

De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw.

De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw.

 

Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding (cateringkosten beperkt tot 25 euro/per dag per persoon). Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding.

 

Er wordt jaarlijks een globaal subsidiebudget voorzien. Wanneer het voorziene budget is toegekend, kan je geen steunaanvraag meer indienen via de kmo-portefeuille.

De steun die u krijgt via de kmo-portefeuille is niet vrijgesteld van belastingen.

Als bewijs voor uw boekhouding kunt u een printscreen van uw online dossier nemen of een kopie van de mails die je krijgt van de kmo-portefeuille. De dienst kmo-portefeuille bezorgt geen facturen.