Liesbeth Ghoos

Gegevens

Ham, Hasselt & Paal

0496 98 30 19

liesbeth@samenslimmergroeien.be

www.samenslimmergroeien.be

Liesbeth last een sabbatjaar in en neemt hierdoor voorlopig geen nieuwe cliënten op.

 

Ik ben gegradueerde in de psychiatrische verpleging met specialisatie in kinderpsychiatrie.

Daarnaast genoot ik een opleiding als therapeute en als leerkracht.

Ik werk als deskundige in het onderwijs voor de stad Diest. 
In mijn job tracht ik samen met alle Diestse scholen, over de netten heen, een beleid uit te werken dat voor elke leerling, hoe uniek ook, een warm groei-en leerklimaat creëert.

Ieder persoon heeft zijn talent, het is een proces om op zoek te gaan naar wat de ander zo uniek maakt en hem hierin te laten uitblinken.


Zoals Einstein al zei:

“Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole live believing it is stupid.”


Binnen coaching is het voor mij belangrijk dat elke leerling zich goed kan voelen, dat ieder zijn weg vindt en maximale groeikansen krijgt, hoe divers ook. 
Laat de buitenbeentjes niet los, neem ze anders vast!