PSYCHODIAGNOSTIEK

Doel van een psychodiagnostisch traject is om het kind een meer gepast aanbod te kunnen bieden.

Identificatie zonder systematisch aanbod van aangepast onderwijs

vormt enkel een soort van belofte van mogelijkheden en wordt ten zeerste afgeraden.

Het kind wordt ontkend in al zijn mogelijkheden, het mag niet zichzelf zijn.

Het is een erg statische gedachte die wij niet nastreven, wij zoeken naar groei bij elkeen!

Een intelligentiemeting (WPPSI, WISC, WAIS) kan zijn plaats daarbinnen hebben,

maar is niet altijd nodig. Wij brengen wel steeds het leervermogen en de leervordering in kaart.

Daarnaast kan de diagnosticus adviseren om de denkstrategiëen te meten (NEPSY, TEA-Ch,...)

Naast onze en uw observaties komen we sneller tot een aanpak op maat van uw kind.

Wij werken volgens een doelgerichte methode, waarbij we zoeken naar

een gepaste aanpak voor uw kind! Wij onderhouden nauwe contacten met artsen en psychiaters mocht een doorverwijzing nodig blijken.

 

 

 

 

Een label brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Erkenning betekent dat het kind zichzelf mag zijn en zijn recht op passende onderwijskansen vergroot. Het is een verantwoordelijkheid van de maatschappij en de school, samen met de ouders om dit kind te laten ontplooien en de groei te bevorderen.

 

Begaafd moet niet gezien worden als tegenstelling van niet begaafd, maar eerder als anders begaafd en vanuit andere leerbehoeften.

Het is belangrijk dat het kind omringd wordt door leerkrachten die voldoende geïnformeerd zijn of bereid zijn zich hierin te laten bijscholen.

Realistische verwachtingen zijn dé sleutel!

 

Hoogbegaafdheid moet ruimer worden gezien dan enkel een cognitieve capaciteit, het is ook een complexiteit van motivatie, emotie en wilskracht; dit leidt ertoe dat het hoogbegaafd kind en zijn ouders recht hebben op hulp en begeleiding.

 

De ouders als mededeskundige

Ouders zijn een rijke bron aan informatie over hun kind, zowel over het gedrag als over de vaardigheden waarover het kind beschikt

(Metin, 1999 in Oğurlu & Çetinkaya , 2012).

De kenmerken die ouders opmerken bij hun jonge hoogbegaafde kind zijn (Dağlıoğlu 2004):

 • Ongewone mate van energie

 • Lange aandachtsspanne

 • Het kind kan al heel vroeg de ouders herkennen als primaire verzorger

 • Snelle ontwikkeling zoals vroeg kunnen lopen en praten

 • Ongelooflijk sterk geheugen

 • Snel leren en plezier ondervinden bij het leren

 • Vroege taalontwikkeling

 • Grotere interesse in boeken

 • Nieuwsgierigheid

 • Gevoel voor humor

 • Abstracte begrippen vatten en beschikken over probleemoplossend vermogen

 • Levendige fantasie

 • Sensitief en een hoge aaibaarheidsfactor

 • Voortdurend vragen stellen

 • Ze nemen de leiding in spel (Akarsu, 2004; Metin 1999; Dağlıoğlu 1995; Morelock 1992; Renzulli 1986; Freeman 1986 in Oğurlu & Çetinkaya , 2012)

 • Ze zijn intens, dagen je uit te groeien, leggen je het vuur aan de schenen, voeren boeiende discussies, maar ze putten je ook wel eens uit en doen je twijfelen (aan jezelf, aan de toekomst) en laten je wakker liggen (komt het wel goed?) (Gevaert, 2017)

 

Moeders benoemen deze kenmerken vaak als vermoedens van hoogbegaafdheid bij het kind terwijl vaders hier niet steeds voor openstaan.

Bij mij was het alvast zo, toch merk ik in de praktijk dat het niet altijd de moeders zijn die het ontdekken bij hun kind.

Nogal wat vaders herkennen zichzelf zo sterk in het gedrag van hun kind dat zij degene zijn die met de vragen komen.

Wel is het vaak zo dat beide ouders een verschillend beeld hebben over hoogbegaafdheid en dat beïnvloedt de aanpak.

Ouders en leerkrachten mogen wel weten dat hun kijk op hoogbegaafdheid vergaande gevolgen heeft, hoe zij kijken naar het concept zal bepalen welke kinderen hulp krijgen en welke niet. Daarom vinden wij het onontbeerlijk dat je bij het vermoeden van hoogbegaafdheid naar een deskundige stapt, hoe spannend dat ook moge zijn voor je.

 

Wij staan met een team van erkende deskundigen voor je klaar, met advies en hulp waar jij dat kan gebruiken.

Met een verkennend gesprek kunnen wij je al heel wat tools aanreiken, vaak komt het niet tot een intensief traject!