Hoogbegaafd + (ADHD, ASS, leerstoornis, ...)

September 1, 2016

Blijf het kind zien, zeker bij 2E kinderen

Zoals altijd raden we aan om niet te veralgemenen. Net zoals elk (begaafd) kind uniek is, zijn ook kinderen die twee keer speciaal zijn uniek. Ook hier is het dus belangrijk om altijd te vertrekken vanuit de noden van het kind. Daarnaast is er toch een gemeenschappelijk rode draad merkbaar, namelijk de meeste van deze jongeren zijn aan het onderpresteren. Het gat tussen de prestaties en de mogelijkheden van deze jongeren moet overbrugt worden. Dit kan pas gebeuren eens we erkennen dat deze jongeren naast een aantal beperkingen vanwege een stoornis, ook heel wat capaciteiten hebben vanuit hun begaafdheid.

 

De uitzondering op de regel

Dr. Nicpon is een specialiste in het omgaan met twee keer speciaal kinderen. Zij vertelt ons dat ze telkens opnieuw merkt dat in het werken met de jongeren de regel de uitzondering op de regel is. Hiermee wil ze aangeven dat deze jongeren duidelijke beperkingen hebben en tegelijkertijd ook enorme sterktes. Vaak is het contrast tussen wat ze wel en niet zo goed kunnen groot.

Het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid zijn de bouwstenen van het leerproces en dit is net vaak waar het probleem ligt bij jongeren die twee keer speciaal zijn. Stoornissen zoals ADHD en dyslexie zijn hier prototype voorbeelden van. Net omwille van deze problemen merken we dat jongeren die Autisme of ADHD hebben een ander intelligentieprofiel hebben dan jongeren zonder deze problematiek. Dit is dus belangrijk om mee te nemen in het diagnosticeren van deze jongeren. Deze jongeren zullen vaak geen harmonieus intelligentieprofiel hebben, waarbij ze op alle vlakken hoog scoren. Als we ons blindstaren op IQ-cijfers zullen we heel wat talenten miskennen. Zoals ik net zei zijn deze jongeren meestal geen snelle verwerkers. Als je dan test tegen de tijd, zal je bedrogen uitkomen. Willen we jongeren die twee keer speciaal zijn erkennen dan kunnen we maar best kijken naar uitzonderingen op traditionele regels en verwachtingen rond hoogbegaafdheid.

 

Gemiddeld is goed genoeg, of niet?

Kinderen die twee keer speciaal zijn, krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Ondanks de beperkingen, slagen ze er dankzij hun hoge intelligentie vaak in om gemiddeld te scoren (de begaafdheid verbergt de stoornis). Gemiddeld wordt vaak gezien als goed genoeg. Men verliest echter uit het hoofd dat gemiddeld niet goed genoeg is wanneer je capaciteiten ver boven dat gemiddelde reiken. Vandaar dat comprehensieve evaluatie zo belangrijk is. maar dat is een betoog voor een andere keer ;)

In de begeleiding van deze jongeren is het belangrijk dat we punten van groei in kaart brengen, maar ook dat we oog hebben voor de sterktes. Deze kinderen hebben naast een ander (en uniek intelligentiep