Aangeleerd onderpresteren ombuigen als volwassene: middelmatigheid is niet OK!

September 15, 2016

Zelf heb ik niet leren leren als kind/jongere. Op mijn rapport stond telkens weer: "Toon je meer!" en "Graag meer actieve deelname in de les". Ik was een eerder stil kind, school was vooral spelen. Als enig kind hield ik niet van de vakantie, dan had ik geen vriendjes. In de klas herinner ik me van elk schooljaar wel iets, maar weinig dat met de leerstof te maken heeft. Een opmerking van de juf, een lieve meester, een vriendinnetje haar persoonlijk verhaal, ... Mijn resultaten waren steeds wel zeer hoog en dus werd ik in het middelbaar doorverwezen om Latijn te gaan doen.

 

Mijn eerste schooldag in het middelbaar schrok ik me te pletter. Ik fietste mee met de anderen van mijn klas en meldde me aan op de nieuwe school, waar al snel bleek dat ik in het verkeerde gebouw was. De Latinisten moesten naar het gebouw aan het park, wat verderop. Ik wist niet hoe ik thuis zou geraken van daar, die weg had ik niet geoefend. Gelukkig sprak ik gelijk een leerkracht aan die de groep toesprak, er was een jongen die bleek bij mij om de hoek te wonen. We fietsten daarop een jaar samen. 

 

Het secundair werd een periode van keuzes maken, Latijn bleef een constante maar de andere vakken namen een wending. Ik ging van Wetenschappen naar Grieks en daarna naar Moderne Talen waar ik bewust voor Spaans koos in plaats van Duits. Deze nieuwe uitdaging nam ik volop aan. Als 18-jarige sloot ik het middelbaar af met een maturiteitsexamen Engels en heel mooi rapport. Ik trok daarop naar Antwerpen om voor tolk te studeren. Ik werkte hard, las alle kranten, boeken en tijdschriften. Mooie samenvattingen werden er gemaakt, ik verdiepte me in grammatica en linguïstiek. Niemand was klaar voor de teleurstelling die na de examens volgde: mooie resultaten voor de talen, maar gebuisd voor de algemene vakken en dus ook voor dit jaar. Herexamens met clusters maakten dat ik 17 examens had in augustus waar ik me heel naïef op stortte. Ik maakte wat vooruitgang, kreeg van een aantal talenproffen heel mooie feedback en 14+ zodat ik me zou kunnen concentreren op de algemene vakken. Mijn gezondheid liet het in november afweten, na een aantal weken rust startte ik alsnog terug op.

 

In juni zocht ik werk en kreeg ik de job van verkoopster, mijn baas vroeg me wat een intelligente dame als ik kwam zoeken in zijn winkel: "ik heb het te hoog gegrepen, dus ik kom wat naar beneden en zal me hier volop