Hoogbegaafdheid toont zich niet steeds op school

September 22, 2016

Veelgemaakte fout: formeel leren verwarren met informeel leren

Formeel leren en informeel leren zijn 2 verschillende zaken en die worden in deze stelling door elkaar gehaald. We spreken van formeel leren zoals het op school of in een opleiding wordt aangereikt. Je krijgt een duidelijke set regels en afspraken, je oefent met strategieën en je leert om een probleem op deze manier op lossen. Mogelijk krijg je ook meerdere oplossingsstrategieën naast elkaar waaruit je kan en mag kiezen.

Het informele leren is het leren uit ervaringen, waarbij we niet steeds stilstaan bij de leerervaring. We pikken het op, passen het toe, sturen ons eerdere gerdrag bij naar dit nieuwe model. Informeel leren is overal en altijd bezig. Je bent je er ook meestal niet bewust van.

 

Op school gaat het dus om formeel leren, met een set aan regels en afspraken. Er wordt een kader gecreëerd waarbinnen het kind ook gaat verwachten dat het zal leren. Ook een kleuter verwacht dat het naar school gaat om te leren. Natuurlijk neemt het formeel leren in een kleuterklas andere vormen in en hanteren we daar een meer speelse aanpak. Hoe meer het kind opklimt in de basisschool hoe meer het formele leren echt als leren wordt ervaren.

 

In dat formele leren reiken we de kinderen, inmiddels zijn het leerlingen, aan hoe zij bepaalde problemen dienen aan te pakken. Het lezen oefen je dus door letters te hakken en plakken tot een woord, want zo leg je een goeie basis voor het technisch lezen dat straks weer op punt moet staan om het begrijpend lezen op een degelijk niveau te kunnen uitvoeren. Dit formele leren heeft ook duidelijke stappen en die staan in een evolutie. We leren jonge kinderen stap 1 en laten ze voldoende oefenen om straks met stap 2 te kunnen verder bouwen.

Het formeel leren is steeds (en altijd!) aangeleerd gedrag.

 

Moet je dan je hoogbegaafde kind afremmen?

Veelgemaakte fout: je mag je kind dus niet laten lezen en rekenen, schrijven zonder dat de juf het heeft aangeleerd

 

Vorige week kreeg ik deze oproep:

Kleuter (4) werd hoogbegaafd bevonden, de psycholoog gaf de ouders mee dat zij het kind niet teveel mochten stimuleren. Lezen en rekenen is uit den boze, want anders gaat dit kind verkeerde dingen aanleren. Je moet daarmee opletten!

 

Laat ik je alvast dit hierop antwoorden: dit kind wil graag lezen en rekenen. Bij onze kleuters in de Groeigroep valt het op dat zij gebeten zijn door de wereld rondom hen (welke kleuter niet?) en daar horen ook nummerplaten en huisnummers bij. Eentje re