Spannende tijden, het rapport

December 15, 2016

Ook bij mij spannend...

In het middelbaar liep alles niet op rolletjes in mijn huis. Geen enkele van onze kinderen kreeg het gemakkelijk. Eentje maakte dan wel een vlot traject op school, maar zelfs bij haar startte dat pas vanaf het 4e middelbaar. De 2 anderen behaalden via Centrale Examencommissie hun diploma. Ook op mijn schouders rustte een grote verantwoordelijkheid. Ik wilde zo graag dat ze goed zouden doen. Doorheen deze periode leerden we met z’n allen te falen én weer op te staan. We leerden doorzetten en volhouden. Leren uit je fouten en gesterkt op naar de volgende kans.

 

Maar dat ging gepaard met heel wat emoties en zelden waren dat vreugdedansjes. Veel teleurstelling omdat er eentje niet geslaagd was of omdat de punten minder goed uitvielen dan verwacht. Onze kinderen legden de lat hoog voor zichzelf en konden dan ook heftig reageren op teleurstelling. Soms lag de oorzaak voor de mindere prestatie bij zichzelf, maar heel regelmatig kregen ze te maken met oordelen die buiten hun controle om gebeurden. Beiden doen zeer, maar een gevoel van controle ervaren over je prestatie helpt wel op weg.

 

Hoe ik het vol kon houden

Ik gaf niet op, implodeerde wel een aantal keer. Als moeder moet je tijdens het opvoeden immers wat incasseren, toch? Steunen en ondersteunen is mijn tweede natuur en hoe moeilijk dat ook is als het om je eigen kind gaat, ik bleef doorzetten en erin geloven voor 2. Gaandeweg kregen mijn kinderen meer vat op de studie. We zochten uit wat zij nodig hadden om tot betere prestaties te komen. Zij gingen aan de slag. Ze snapten steeds beter wat van hen verwacht werd en kregen het ook gedaan om zich in te zetten. Ik mocht delen in hun successen en samen vieren. En ik besef daarbij ten volle dat dit niet overal zo is.

De slaagkansen op een rijtje:
volhouden zult gij!

Slechts 21% doorloopt in het hoger onderwijs een vlot traject en behaalt zijn diploma dus na 3 of 5 jaar. In het secundair onderwijs hebben we in België een ongekwalificeerde uitstroom (school verlaten zonder diploma) van tussen de 10 en 14% afhankelijk van of je in Vlaanderen of Brussel woont (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/opleiding/vroegtijdig/.

Jongeren met ADHD lopen gemiddeld 2 jaar schoolvertraging op. Het watervalsysteem - waarbij je als leerling in een “hogere” richting start, jaar na jaar “zakt” om te eindigen met beroepsonderwijs, alsof dat minder waard is – blijft zijn werk doen. Slechts 16% van de hoogbegaafden gaat met succes naar het hoger onderwijs. Onderbenutting blijkt in Nederland bij 30% van de jongeren vergaande gevolgen te hebben.

 

Het ingangsexamen arts haalt elk jaar het nieuws. Let jij straks eens op het kleine percentage geslaagden? Denk er dan ook even bij na dat