Symposium Novilo 18 tot 20 april 2017

April 20, 2017

Mijn leerervaringen vanuit het symposium Novilo in Driebergen, een date met Maureen Neihart, James Webb en Claire Hughes 

Een zeer leerrijke ervaring én een uniek concept, dit symposium georganiseerd door onze collega's van Novilo (Taking on Talents). Workshops met belangrijke wetenschappelijke onderzoekers, laagdrempelig en zeer toegankelijk. Steeds ruimte voor eigen casussen en vragen. De laatste dag een congresvorm zoals gebruikelijk en als afsluiter een diner. 

 

Dr. Maureen Neihart: Social and emotional development of gifted children: what do we know?

Een masterclas rond de essentie van wat de context van hoogbegaafde kinderen moet weten en welke problemen zij op hun weg tegenkomen. Onderwerpen zoals vriendschap, twee keer speciaal, depressie en psychosociale aspecten van talentenontwikkeling komen aan bod. Recente onderzoeksresultaten worden aangebracht en besproken met de groep.

 

Een heel fijne ervaring deze masterclass, uniek in mijn carrière is alvast dat we met dergelijke grote onderzoekers 3u (!) in kleine groep mogen samenwerken. Dr. Neihart brengt in het eerste deel heel wat topics aan die inspireren, ze laat het ook toe dat we vanuit de groep vragen stellen en bedenkingen meegeven.We worden op het hart gedrukt dat een krachtig theoretisch kader best wel belangrijk is. Ik voel me gesterkt in het principe dat ik alvast steeds hanteer: de rol van psycho-educatie in een begeleiding. Daarin geef ik de ouders, de hoogbegaafde (maar ook de school als ik op overleg ga) heel wat duiding vanuit het wetenschappelijke. Wat je begrijpt , je inzichten, het zorgt ervoor dat je je gedrag beter kan plaatsen en je dus een bewustere keuze kunt maken of je al dan niet gaat bijsturen.

 

Het fijne aan dergelijke symposia is steeds dat je toch weer geïnspireerd wordt door nieuwe theorieën en onderzoek dat waardevol kan zijn voor je werk. Ook hier weer, een krachtig kader “ontdekt” om straks met onze jongvolwassenen en volwassenen mee te gaan werken. Binnenkort meer hierover, geef me even de tijd om het allemaal te verwerken voor je.

Natuurlijk is het niet allemaal nieuw, vaak word ik ook verrast door een heropfrissing. Maureen Neihart is een goede lesgever: ze legt goed uit, ze reikt net voldoende aan. Zo wijst ze me terug op een oude bekende: de goodness of fit. Deze week nog had ik meerdere ouders op gesprek die het moeilijk vinden om hun kind te begrijpen. Of het lijkt zo sterk op henzelf of ze krijgen er h