Creatief begaafde leerlingen: Zo kan je ze herkennen en stimuleren!

September 11, 2017

Wist jij dat hoogbegaafdheid vele vormen kan aannemen?

 

Naast hoogbegaafdheid in schoolse vakken, kun je bijvoorbeeld ook creatief begaafd zijn.

Naast onderpresteren en talentontwikkeling, is creativiteit één van mijn onderzoeksinteresses hier in de VS. Vandaar dat ik jullie graag wat meer vertel hierover. In deze blog sta ik kort stil bij hoe je creatief begaafde leerlingen kunt herkennen en stimuleren.

 

Ik heb hierover een uitgebreid artikel geschreven in Zorgbreed, maar wilde jullie natuurlijk ook mee op de hoogte houden van wat ik hier allemaal leer aan Purdue University!

 

 

 

 

Kenmerken van creatief begaafde personen

 

Er zijn tal van manieren om creativiteit vast te stellen.

Je kan het meten via een test, je kan afgaan op creatieve producten die men maakt, of je kan kijken naar persoonlijkheidskenmerken.

 

De volgende kenmerken zijn typerende voor creatieve mensen:

 

· Vlotheid, flexibiliteit, originaliteit en uitgebreidheid in het denken (Davis, Rimm & Siegle, 2011; Sternberg, 2000a; Treffinger, Young, Selby & Sherpardson, 2002)

· Rijke verbeelding/fantasierijk (Csikszentmihalyi, 1996; Daniels-McGhee & Davis, 1994; Gregerson et al., 2012; Selby et al., 2005; Starko, 2005)

· Nieuwsgierig (Gregerson et al., 2012; Selby et al., 2005; Starko, 2005; Treffinger et al., 2002)

· Non-conformiteit (Selby et al., 2005; Treffinger et al., 2002)

· Uitbundigheid, enthousiast, energetisch (Csikszentmihalyi, 1996; Gregerson et al., 2012; Selby et al., 2005)

· Ze genieten van creatieve activiteiten zoals toneel spelen, knutselen, schrijven, etc.

· Groot probleemoplossend vermogen (Sternberg, 2000b)

· En een dualiteit tussen snel afgeleid zijn, maar ook in staat zijn om intens te concentreren/te hyperfocussen (Csikszentmihalyi, 1996; Starko, 2005; Treffinger et al., 2002)

 

Deze kenmerken komen in variërende mate voor en niet elke creatieve persoon zal elk van deze kenmerken vertonen.

 

 

Een creativiteitsvriendelijke leeromgeving creëren

 

In wat volgt geef ik een aantal tips en adviezen die je kan gebruiken om enerzijds creatief begaafde leerlingen te stimuleren en anderzijds om het creatief potentieel in alle

leerlingen te stimuleren.

 

Deze adviezen zijn bedoeld als algemene richtlijnen,

die steeds vertaald moeten worden naar de specifieke context en naar de noden en mogelijkheden van de specifieke betrokkenen.

 

Opdat creativiteit gestimuleerd kan worden, moet er ruimte gecreëerd worden om creativiteit te laten zien.

 

Een creativiteitsvriendelijke leeromgeving houdt in dat de leerkracht creatieve vaardigheden en attitudes aanleert (Starko, 2005; Nickerson, 2000).

 

Dit kan je doen door:

 

· stil te staan bij het creatief proces,

· creatieve methodes en strategieën binnen verschillende disciplines te bestuderen en te oefenen,

· les te geven over creatieve personen, hun werk en hun leven,

· en problemen te verwelkomen en het zoeken naar oplossingen te stimuleren.

 

Dit kan klassikaal, in kleine groepjes of op individuele