Hoogbegaafd en toch moeite op school

August 20, 2018

Een groot aantal hoogbegaafden fietst niet vlot door het onderwijs. Toch merken wij in de praktijk dat een doelgerichte aanpak veel én snel goed werk kan leveren. Wanneer spreken we van onderpresteren en heeft dat alleen maar met het schoolse te maken? Hoe komt het dat deze leerlingen moeite ondervinden met school terwijl zij toch over behoorlijke cognitieve capaciteiten beschikken? Lees verder voor antwoorden op deze vragen én onderaan een downloadlink naar het e-boek De Slimme Onderpresteerder (Gevaert, 2014), helemaal gratis! 

 

Schools leren en (vermoedelijk) hoogbegaafd zijn: hoe gaat dat samen?

Hoogbegaafde kinderen worden ontdekt door hun opvallende snelheid in denken en omdat ze zich zo gretig tonen om te weten. Ze ontwikkelen snel(ler) in taal, maar vaak ook in lichamelijke ontwikkeling (puberteit) en reflectie. Ze hebben behoefte aan ouders en leerkrachten die hen hierin begrijpen en op weg helpen. Stimulering op maat die hen telkens weer uitnodigt om de leerzone in te stappen. 

 

Op school vallen deze kinderen aanvankelijk op door hun voorsprong en daar gebeuren vaak al snel denkfouten die voor veel narigheid zorgen op termijn: het hoogbegaafde kind wordt verkeerd begrepen: 

 

Dit kind kan het al ... en behoeft dus geen herhaling

 

Herhaling is de sleutel van het leren, door te herhalen worden we beter in wat we proberen in ons hoofd in te prenten. Daarbij is het zo dat ons brein ervoor kiest om datgene wat we niet veel nodig hebben of gebruiken minder gemakkelijk toegankelijk te maken. Je weet wel dat het bestaat, je herinnert je nog iets maar het beeld is niet meer helder en je info is niet meer volledig. Je kent het gevoel wel van "het ligt op het puntje van mijn tong, ..." Herhaling helpt hierbij dus, je Butler (zie boek) krijgt dus voldoende keren de boodschap dat dit echt wel iets is om te onthouden en gebruiksklaar te hebben. 

 

Maar... een aantal hoogbegaafde leerlingen is zo gedreven om het goed (lees: perfect) te doen dat ze erg onzeker worden door te veel herhaling. Dit kind wordt zenuwachtig, krijgt stress. De gedachte dat je veel moet herhalen omdat je het nog niet goed kent is tastbaar aanwezig, ook al kent dit kind dit stuk leerstof mogelijk al op voorhand (dus voor de leerkracht het heeft aangereikt). Deze le