Waarom je kind blokkeert bij een uitdaging

October 9, 2019

En hoe jij en de leerkracht kunnen helpen:

 

De Succesformule van onze Superhelden

 

We zijn ons allemaal bewust van het feit dat leren gepaard gaat met uitdagingen aangaan. Ouders en leerkrachten zoeken dus dagelijks naar hoe ze het kind in kwestie kunnen prikkelen om de leerzone in te stappen. En toch, ondanks heel veel moeite - soms komt er zelfs een groepstraining aan te pas - blijft het blijkbaar een hardnekkig iets voor veel kinderen. In gesprek met het kind merk ik dat ze er goesting in hebben, hoe kunnen we hen dan toch helpen? 

 

In deze blog heb ik een paar tips uit ons nieuwe boek voor je. Onze Superhelden nemen je kind en de leerkracht onder hun vleugels. Ze tonen met allerlei oefeningen hoe het kind kan groeien in het leren. Slim onderpresteren aanpakken gaat immers over groeien in het aangaan van uitdagingen, groeien in leren over jezelf en op school. 

 

Eerst een beetje kaderen, want dat is wat slimme kinderen nodig hebben. Jij hebt vast en zeker ook al de woorden "zomaar" en "daarom" lang geleden uit je woordenschat verbannen. Je slimme kind laat het daar toch niet bij, die heeft uitleg nodig. Dit kind doet niet zomaar iets, het wil weten waarom, waar het naartoe leidt, hoe het werkt, ... Toch?!

Dat doe je thuis spontaan, toch vermoeidheid toe en er voorbij. Op school is dat anders, de leerkracht heeft die duiding wel in de lesvoorbereiding maar gebruikt dit op de achtergrond. Juf of meester gaat niet aan de kinderen uitleggen waarom ze zo of zo reageren, hoogstens wordt een bepaalde oefening geduid. Ik kan me voorstellen dat het ook wel de boel vertraagt mocht je de 100 vragen die het slimme kind heeft allemaal moeten beantwoorden vooraleer er kan van start gegaan worden. Dus, structureert de leraar het lesgebeuren ... en dat werkt voor de meeste leerlingen best goed. Alleen onze slimme kinderen zijn niet zo volgzaam, laat een grote behoefte aan autonomie nu eenmaal een basis persoonlijkheidskenmerk zijn van hoogbegaafdheid. Daarbij zijn deze slimme kinderen niet steeds succesvolle leerlingen. Ze oefenen niet met de leervaardigheden, hun behoefte ligt anders: ze willen weten, kenni