TALENTBEGELEIDER

Wil je jouw getalenteerde leerlingen nóg beter begeleiden, een plek voor hen creëren zodat ze beter tot hun recht komen?

 

Volg de opleiding tot Talentbegeleider en maak het verschil!

Passend onderwijs is onderdeel van de dagelijkse praktijk in het onderwijs.

Niet alleen voor de leerling met een beperking of leerprobleem, maar ook voor de meer- en hoogbegaafde leerling.

 

Weet jij hoe je de meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt signaleren in

de klas?

Wat is het verschil tussen de intelligente en de hoogbegaafde leerling?

 

Hoogbegaafde leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeftes:

Weet jij wat zij nodig hebben?

Misschien heb je al een leerling in gedachten…?

De opleiding

Deze opleiding kan je spreiden over 2 jaar en bestaat uit negen opleidingsdagen die doorgaan op zaterdag in Oostende en een vrije keuze van minimaal 4 en maximaal 9 kenniscolleges.

 

Wij beperken de groep tot  maximaal 10 deelnemers om te zorgen voor een maximale persoonlijke inbreng en interactie.

Uiteraard wordt er binnen de opleidingsdagen gedifferentieerd waar mogelijk. We dagen je uit om de aangebrachte indrukken te koppelen aan je praktijkervaringen en/of leerdoelen.

 • Les 1:   13 november 2021

 • Les 2:   11 december 2021

 • Les 3:   15 januari 2022

 • Les 4:   12 februari 2022

 • Les 5:   12 maart 2022

 • Les 6:   23 april 2022

 • Les 7:   14 mei 2022

 • Les 8:   11 juni 2022

 • Les 9:   2 juli 2022

Kenmerken van de opleiding

 • De opdrachten in de opleiding zijn uitvoerbaar in jouw situatie als leerkracht, of op een andere manier gekoppeld aan het onderwijs.

 • Naast het direct toepassen in de praktijk, is er ruimte voor jouw eigen ambitie: andere leerkrachten begeleiden, 1-op-1 begeleiding van kinderen, het geven van trainingen aan het team, enz.

 • Onze opleiding is op maat. Jouw doelen zijn de leidraad voor jouw persoonlijke leerproces. Binnen de opleidingsdagen en intervisies geef jij invulling aan jouw eigen doelen. Kies voor diverse kenniscolleges of bekijk ze online in de videoportal wanneer jij dit wilt. Daarnaast krijg je als deelnemer ruimte om je te verdiepen in een onderwerp naar keuze als onderzoekopdracht.

 • Je ontvangt als onderdeel van de opleiding verschillende materialen, waaronder: een studiemap, readers en hand-outs, follow-up materialen per e-mail en toegang tot het online videoportaal. In dit videoportaal zijn diverse kenniscolleges terug te vinden die op de dag zelf gefilmd zijn. Op deze manier kun je maximaal gebruik maken van de kennis die je wordt aangeboden.

 • Naast professionele ontwikkeling, ga je je ook persoonlijk ontwikkelen. Onze deelnemers hebben affiniteit met het onderwerp hoogbegaafdheid. Dit zijn vaak ook de mensen die zelf enige kenmerken hebben van… In deze groepen vind je vaak herkenning en overwin je je eigen hindernissen (plannen, organiseren, te groot en perfectionistisch opdrachten willen uitvoeren).

 • Wij bieden je warme begeleiding. Er zijn studiecoachmomenten (telefonisch of live) voor het uitgebreid bespreken van jouw hulpvraag met betrekking tot de opleiding. Daarbij hebben wij een enorm netwerk waarin we specifieke hulpvragen kunnen uitzetten als support. Het netwerk bestaat uit specialisten, oud opleidingsdeelnemers, scholen die we begeleid hebben, enz.​

Heb je nog vragen of opmerking over de opleiding Talentbegeleider of de kenniscolleges?