WAT IS HOOGBEGAAFDHEID?

Bij hoogbegaafdheid komen volgende kenmerken voor:

  • Hoge intelligentie

  • Sterke motivatie

  • Hoge mate van creativiteit

  • Krachtig probleemoplossend vermogen

  • Intensiteit van beleving en wijsheid

 

(Renzulli, Siegle, Piechowski, Webb, Sternberg, …)

 

We komen van een enge visie die zich louter op een intelligentietest baseerde naar een ruim perspectief waar persoonlijkheidskenmerken centraal staan en de totaalontwikkeling van het kind wordt nagestreefd.

 

Intelligentie is meer dan een cijfer!

 

In onze dynamische aanpak in de psychodiagnostiek krijgt het biografische verhaal zijn plaats. We voeren observaties uit en bevragen alle partijen (mits goedkeuring). Naast de test blijken deze een belangrijk bron én betrouwbare bron van informatie (Metin, 1999 in Oğurlu & Çetinkaya , 2012). We leren het kind en de ouders kennen.

 

Vooral bij twice exceptionality (hoogbegaafd + leer- en/of ontwikkelingsprobleem), creatively gifted, zeer faalangstige kinderen en onderpresteerders is onze aanpak een meerwaarde.

 

In geval van onderpresteren zien we vaak dat de sterke motivatie verminderd tot zelfs volledig verdwenen is (Gevaert & Desmet, 2016).

Dat betekent niet dat deze persoon niet langer hoogbegaafd is.

Hoobegaafdheid gaat niet weg, het is echter wel mogelijk dat je steeds meer moeite moet doen om eruit te halen wat erin zit.

 

Een te enge visie op hoogbegaafdheid zorgt ervoor dat kinderen niet ontdekt worden als hoogbegaafd en zo vele kansen mislopen (Weinert & Waldman, 1986 in Del Siegle, 2013).

Talentontwikkeling is ruimer dan een cijfer, een kind is meer dan een getal.

Talenten hebben een stimulerende en prikkelende omgeving nodig: aanpak op maat.

 

Begaafde kinderen zijn hoogalerte kinderen (Althuizen, de Boer en van Kordelaar, 2015).

Ze vallen op door hun alertheid op cognitief, gevoelsmatig en zintuiglijk gebied.

Dit toont zich in veelvuldig vragen stellen, het uiten van veel creatieve ideeën, intense emoties en perfectionistisch gedrag (Webb, 2007).